İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Genel Sekreterimiz

 

Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU GENEL SEKRETER

 

8 Nisan 1968’de Zonguldak’ta doğdum. TED Zonguldak Koleji’nde orta ve lise öğrenimini tamamladım. Terakkispor kulübünde üç yıl futbol oynadım. 1986’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimime başladım. Fakülte’nin 5. yılında TURKMSIC sınavında başarılı olarak Sarajevo, Yugoslavya, Kosova Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları ve Üroloji Klinikleri’nde ve Zonguldak Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştım. Fakülteden 1992 yılında mezun olduktan sonra Altın Çevre Sağlık Ocağı, Şebinkarahisar, Giresun’da mecburi hizmet yaptım. 1993’de TUS sınavında İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz” ihtisasını yapmaya hak kazandım. 1997’de “Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı” oldum. 1998’de Başasistan olduktan sonra, 16 aylık askerlik hizmetimi Samsun ve İskenderun’da “Tabip Asteğmen ve Teğmen” olarak tamamladım.2002 yılında Toraks Derneği’nin ilk kez düzenlediği “Göğüs Hastalıklarında Yeterlilik (BOARD) sınavında yeterlilik aldım. 2000 yılında başladığım ve Dr Emre Kapkın yönetiminde sürdürülen Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitimi’ni 2004 yılında tamamladım.2004-2006 yıllarında “Başhekim Yardımcısı”, 2011-2012 yıllarında “Başhekim” ve 2012-2014 yıllarında “Hastane Yöneticisi” görevlerini yürüttüm. 2010 yılında “Göğüs Hastalıkları Doçenti” ünvanına layık görüldüm. Halen “Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası”, “Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği”, “Türk Toraks Derneği”, “İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yardım ve İlmi Araştırmaları Teşvik Derneği”, “Akciğer Kanseri Derneği”, “İzmir Hasta Sağlığı ve Hakları Derneği”, “Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği”, “Akciğer Kanserleri Derneği” üyesi, “Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği” Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesiyim. Akciğer Bülteni, ASYOD Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Yayın Kurulu Üyesiyim. Saudi Medical Journal, Southern Medical Journal, Indian Journal of Dental Research, International Journal of Medicine and Medical Sciences, Annals of Saudi Medicine, Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi Dergisi, Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi, Respiratory Case Reports, Türk Toraks Dergisi, IBIMA Publishing, USA, Pediatrics International, Japan, Expert Review of Respiratory Medicine ve Journal of Chest Diseases and Critical Care dergileri Danışma Kurulu üyesiyim. 24 adet Uluslar Arası ve 82 adet Ulusal Bilimsel Dergilerde yayınlanmış bilimsel makale sahibiyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.