İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

ŞİDDET AZALIYOR, “BEYAZ KOD” SAYILARI DÜŞÜYOR…

İzmir Kuzey KHB Genel Sekreterliği ve bağlı Sağlık Tesislerinde özellikle sağlık çalışanına şiddet olaylarını bildirmek ve gerekli hukuksal desteği sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı “Beyaz Kod” uygulamasına çalışan başvurusunun azaltılması için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar sonucunda şiddet olaylarının azalmasına paralel olarak Beyaz Kod başvuruları da azalıyor.

Geniş ve Ferah Hastanelerde Şiddet Azalıyor...


“Beyaz Kod” Uygulamasının Çalışan Güvenliği üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden İzmir KHB Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu “Sağlık çalışanlarımız bu uygulamayla artık daha güvende olduklarını, gerektiğinde İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğüyle hukuki yardım alabileceklerini biliyorlar. Kuzey Bölgesi Sağlık Tesislerinde Beyaz Kod Bildirimini oranlarsak 2015’de 9.456.603 ayaktan hasta başvurusuna karşılık 260 Beyaz Kod Bildirimi yapılmış. 2016 yılı itibari ile bu sayı 10.963.505 ayaktan hasta başvurusuna karşılık 267 Beyaz Kod bildirimi verilmiş. Özellikle en çok Beyaz Kod bildirimi aldığımız hastanemiz Karşıyaka DH idi. Hastanemizde bazı fiziksel koşulların yetersizliği bu tarz olayları tetiklemekteydi. Karşıyaka DH daha modern, konforlu ve geniş alanlara sahip dijital alt yapısı olan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne taşındı. Sonrasında şiddet olaylarının azaldığını gözlemledik ve fiziksel alanların insan psikolojisi üzerindeki etkisini daha iyi anladık. Bu amaçla çok fazla sayıda hastaya hizmet veren SBÜ. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz için de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yakında açılacak modern ve yine geniş alanlara sahip Bornova Devlet Hastanemiz sayesinde Genel Sekreterliğimize ait kaliteli yaşam alanlarına sahip sağlık tesislerimiz daha da artacak. Yine Bergama’da yapacağımız ek bina da bu koşullara sahip olacak. Amacımız 2017 itibari ile tüm Sağlık Tesislerimizde kaliteli ve güvenli sağlık hizmetini en iyi şekilde verebilmek ve şiddet olaylarını minimum düzeye indirmektir.” dedi.?

“Beyaz Kod” sayılarını azaltmak için Sağlık Personelleri ile de çalışmalar yürüttüklerini belirten İzmir Kuzey KHB Genel Sekreterliği Çalışan Güvenliği Birimi Sorumlusu Uzman Filiz Uzak “Genel Sekreterliğimiz bünyesinde Beyaz Kod sayısında azaltma çalışmaları planlanmış olup bu kapsamda 2015 yılında 27 çalışanımıza Kişilerarası İletişim, Beden Dili, Olumlu Eğitim Ortamı, Sağlık İletişimi, Zor Hasta ile İletişim, İkna Teknikleri, Hastalık Psikolojisi, Kötü Haber Verme, Diksiyon, Stres ve Öfkenin Bedensel Etkileri, Stres ve Öfke Yönetimi, Yetişkin Eğitimi, Sözlü İkna Sanatı, İnteraktif Eğitim Teknikleri Sunumu, Anlaşmazlık Çözümü ve Müzakere, Yaratıcı Drama ve Uygulama konularında İletişim Eğitici Eğitimi verilmiştir. Eğitimler sonrası Atölye Çalışmaları yapılarak 2016 Mart ayında Genel Sekreterliğimize bağlı tüm Sağlık Tesislerimizde çalışanlarımıza İletişim Eğitim Programları başlatıldı. Sağlık Tesislerimizde çalışan 3340 personelimize eğitim verildi ve halen eğitimlerimiz devam etmektedir. ” dedi.

Beyaz Kod Nedir?

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında 28/04/12 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelikte Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle, tüm sağlık çalışanları şiddete maruz kaldıkları durumlarda, bu düzenlemeler doğrultusunda, Bakanlığın avukatları tarafından gerekli hukuki yardımı alabilmektedir.

Bu kapsamda tüm kamu hastanelerinde “Beyaz Kod Uygulaması”na başlanıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi ve www.beyazkod.saglik.gov.tr internet adresi oluşturuldu. Sağlık çalışanları böyle bir duruma maruz kaldığında ayrıca Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine veya bu amaçla kurulmuş birime veya görevlendirilen personele müracaat ederek bildirimlerini yapabilecekler.

Bakanlık ve bağlı Sağlık kuruluşlarında Beyaz Koddan sorumlu Yönetici olarak Başhekim Yardımcısı ve yönetim tarafından görevlendirilen Çalışan Güvenliği Birimi personelleri görev almaktadır. Bakanlığımız tarafından oluşturulan www.beyazkod.saglik.gov.tr sistemine 24 saat içinde bildirim yapılabilmektedir. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İl Beyaz Kod Koordinatörü tarafından bu gönderilen bilgi ve belgeler incelenerek ilgili başvurunun Beyaz Kod kapsamında olup olmadığı değerlendirir. Beyaz Kod kapsamında olduğu düşünülen başvurulara ilişkin adli süreçte mağdur personele hukuki destek verilir.

http://www.haberinioku.com/siddet-azaliyor-beyaz-kod-sayilari-dusuyor/40743/