İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

HEDEFLERİMİZ

*2017 YILI HEDEF TABLOSU*
Genel Sekreterlik
1 2.Kalite ve Verimlilik Sempozyumu düzenlenmesi
2 Basın ve İletişim Sempozyumu düzenlenmesi
3 Kıyaslama (Benchmarking) modeliyle bir genel sekreterlikle bilgi paylaşımında bulunulması
4 Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyonuna (SAS yayınlandıktan sonra 3 kurum) başvurulması
5 Hastanelerimizde E-token ile tetkik istenmesi
6 Hastanelerimizde E-token ile order verilmesi
7 ADSM 'lerde Dijital Doküman Yönetim sisteminin oluşturulması 
8 ADSM 'lerde Dijital Çalışan Memnuniyet anketinin yapılması
9 Hasta bazlı radyasyon doz ölçümünğn yapılması
10 Kalite zekası modülünün oluşturulması
11 Tüm göstergelerin HBYS den veri alınarak izlenmesi
12 Sağlık Alanları Ar-Ge İnovasyon Sempozyumu düzenlenmesi
13 "Arabuluculuk Sisteminin Hastanelerde Kullanımının, Sağlıkta Şiddet Olaylarının Önlenmesi ve Azaltılması Üzerine Etkisinin Araştırılması" Projesine başlanılması
14 Arge- Proje geliştirme birimine özgü web sitesi oluşturularak web sitesi üzerinden "Örnek Uygulama Paylaşım Platformu" nun oluşturulması
15 Mesleki Eğitim KA2 Projesi Kapsamında girişimlerde bulunulması
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
1 Ruh Sağlığı Çalıştayının düzenlenmesi
2 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi bünyesinde Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Biriminin açılması
3 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi bünyesinde Ayakta Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi açılması
4 Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan sağlık personeline "Stigma/Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylere Damgalama" önleyici eğitimlerin düzenlenmesi
5 Genel Sekreterliğimize bağlı hastaneler bünyesinde hizmet veren TRSM’lerin gezici ekip çalışmalarında dijital uygulamaya geçilmesi
6 Yıllık hasta ziyaret sayısını 19.000 e çıkarılması
7 Evde Sağlık Hizmetleri Çalıştayının düzenlenmesi
8 Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim kursunun düzenlenmesi
9 Hemşirelik Bakımına ilişkin kongre düzenlenmesi
10 Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerden yapılan uygunsuz sevklerin değerlendirilmesi amacıyla Sevk Değerlendirme Komisyonunun kurulması
11 SBÜ Tepecik EAH de Onkoloji Tanı Ve Tedavi Merkezinin açılması
12 SBÜ Tepecik EAH nde İnme Merkezinin açılması
13 Ege Doğum Evi Kliniğinin bir bütün olarak Bornova Ek Binaya taşınması
14 Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde 2 hekimin  ROP eğitimini alması
15 SBÜ Tepecik EAH’nin Pediatrik Hematoloji Tanı ve Tedavi merkezinin açılması
16 Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerimizde  2. uyku merkezinin açılması
17 SBÜ Dr. Seren Göğüs Hast de Meslek Hastalıkları Polk. Açılması
18 SBÜ Dr. Seren Göğüs Hastanesinde 15 yataklı Palyatif Servisinin açılması
19 2016 yılında toplam doğum içinde %20,9 olan primer sezeryan oranının %19,5 ‘e indirilmesi
20 Bornova Devlet Hastanesinin 2017 yılı Haziran ayına kadar açılması
21 SBÜ Tepecik EAH de bulunan FTR,Gastroenteroloji,Klinik Mikrobiyoloji,Dermatoloji,Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinin Eğitim Kliniği olması
22 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinin Eğitim Araştırma Hastanesi olması
İdari Hizmetler Başkanlığı
1 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Belgesi alınması
2 SBÜ Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Belgesi alınması
3 Kamu/Özel Üniversiteler ile Kamu/Özel Sağlık Meslek Liseleri Öğrencilerinin Stajları ile İlgili Hususlarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu Çalıştay düzenlenmesi
4 En az üç hastanemizin engelsiz hastane olması için gerekli çalışmalar yapılarak kırmızı bayrak alması
5 Hastanelerimizde iç cephe duvarlarının renklendirilerek görsellerle zenginleştirilmesi
6 En az iki hastanemizde (Bergama D.H. Buca KDH…) “Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması” - YOTA uygulamasının yapılması
7 Tüm sağlık tesislerimizin Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilişim Ağı (SBA) na dahil olması
8 Kurumlarda Hastalar ve çalışanlara yönelik ortak kullanım alanlarında (kafeterya, acil servis, poliklinik alanları..)  Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmetinin 5651 sayılı kanununa uygun olarak verilmesi
Mali Hizmetler Başkanlığı
1 Hastane Eczacılığı - Klinik Mühendislik Sempozyumunun yapılması
2 Hastanelerin %50’sinde hasta bazlı tıbbi malzeme dağıtabilecek organizasyonun sağlanması
3 Hastane Eczacılığı ile ilgili sertifikalı eğitim merkezi  olmak için başvurulması
4 Dijital Tıbbi Cihaz Yönetimi Modülünün Tepecik EAH, Dr. Suat Seren EAH, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ve Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde etkin bir şekilde kullanılması
5 Medikal depo hizmetleri ile ilgili verimlilik standartlarının karşılanma oranının tüm kurumlarımızda % 90 ve üzerine çıkarılması
Yeni Hizmet Alanı Projeleri
1 Bergama ilçesinde hizmet verecek müstakil bir ADSM Merkezinin açılışının yapılması
2 Dr.Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi için kreş, diyaliz için yeni bina yapımının projesini bitirilmesi
3 Menemen Devlet Hastanesi Yeni Bina Proje ve Yapım İşinin tamamlanması
4 Bergama Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşinin tamamlanması
5 Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servis Düzenlenmesi İşinin tamamlanması
6 Göğüs Hastanesi Yoğun Bakım Revizyon Yapım İşinin tamamlanması
7 Dikili Devlet Hastanesi Ek Bina Proje ve Yapım İşinin tamamlanması
8 Foça Devlet Hastanesi Yeni Hastane Binası Yapım İşinin tamamlanması
9 Dr. Suat Seren Göğüs Hast.  ve Buca Seyfi Demirsoy mutfaklarının kullanılabilir hale getirilmesi
10 Karşıyaka 150 Yataklı Hastane Yapımı için arsa ve Proje işlerinin tamamlanması
11 Buca DH Yoğun Bakım Tadilatının Yapılması 
12 Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi A Blok Ameliyathane Tadilatının Yapılması
13 Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Mikrobiyoloji laboratuvarı tadilatının yapılması
14 Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi İnşaatının Tamamlanarak Hizmete açılması

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2015-2016 yılı hedeflerimize aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz...Eklenen Dosyalar

*2015 YILI HEDEF TABLOSU*
*2016 YILI HEDEF TABLOSU*